Projekt Folpo

“FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE – FOLPO”

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 je Gromar d. o. o. prijavil operacijo »FINI OKUSNI LOKALNI PROIZVODI OBALE« ali krajše »FOLPO«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 28.08.2019 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala 30 mesecev, znaša 249.506,99 evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 85-odstotnem deležu.

Z dolgoletno tradicijo v ribištvu in pripravi ribjih jedi smo sklenili razširiti glas o slovenskem morju, ribičih in jedeh, ki so jih poznali že naši stari starši. Veseli smo, da smo našli »sogovornike« tudi v Evropski uniji, saj so razpisana sredstva ustrezala našemu cilju. Cilj projekta je povečati potrošnjo lokalnih proizvodov ter ohranjali in promovirati kulturno dediščino s starimi ribiškimi običaji.

Dolgoročni namen (cilj) projekta je krepitev ozaveščenosti o pomenu morja, promocija malega priobalnega ribolova, diverzifikacija v ribiškem sektorju ter ustvarjanje novih delovnih mest. Operacija pomeni inovativen pristop k ponudbi ribiških proizvodov iz malega priobalnega ribolova.

Trajnostni ribolov je morju prijazen in bolj učinkovit od drugih vrst ribolova, z uvajanjem novega pristopa trženja lokalnih proizvodov iz ribištva in tradicionalnih ribiških običajev pa želimo na moderen način prikazati življenje ribiča. V okviru projekta bomo kupili mobilno kuhinjo in ribje jedi pripeljali k ljudem na območju Istre in tudi širše. Poleg dejanske priprave tradicionalnih ribjih jedi bomo s kratkimi spoti promovirali ribiške in kmetijske lokalne proizvode.

Ob velikopoteznem dolgoročnem cilju operacije pa nismo pozabili na vse tiste, ki jih ne srečujete vsak dan – mlajše ribiče in žene ribičev. V vključevanju omenjenih skupin vidimo veliko dodano vrednost za širšo lokalno skupnost in za ohranjanje tradicij, ki so v današnjem hitrem svetu še kako pomembne.

Ob ohranjanju preteklih običajev in navad pa smo pogled uprli tudi naprej. V povezavi z drugimi deležniki in vrhunskimi strokovnjaki na lokalnem območju, predvsem s kmeti in turističnim sektorjem, bomo uvedli nove programe ter pristope glede lokalne hrane in lokalnih proizvodov.

 

AKTIVNOSTI

Faza I.

 1. Vodenje operacije: Aktivnosti med predstavniki vodilnega partnerja in zunanjim izvajalcem.
 2. Obveščanje javnosti: V okviru projekta je predvidena celovita promocija projekta, ki bo zajemala različne aktivnosti z namenom dosega čim širše javnosti.
 3. Oglaševanje:
 • Oblikovanje skupnega CGP ter slogana
 • Oblikovanje in tisk promocijske folije za mobilno kuhinjo
 • Oblikovanje in tisk promocijske folije za tovorno vozilo
 • Promocijski izdelki z tiskom (USB ključki)
 • Nabava monitorjev za predvajanje »video spota«
 1. Mobilna kuhinja: Nabava gastronomske prikolice (mobilne kuhinje)
 2. Specialno tovorno vozilo: Nabava specialnega tovornega vozila s hladilno komoro
 3. Oprema: Nabava senčnikov, miz, blagajne, tehtnice

 

Faza II.

 1. Vodenje operacije: Aktivnosti med predstavniki vodilnega partnerja in zunanjim izvajalcem.
 2. Obveščanje javnosti: V okviru projekta je predvidena celovita promocija projekta, ki bo zajemala različne aktivnosti z namenom dosega čim širše javnosti.
 3. Oglaševanje:
 • Izdelava »video spota« operacije ter ribiških veščin
 • Izdelava »video spota« žena ribičev
 1. Promocija ribištva:

Na območju LAS Istra je ključno upoštevanje odgovornega ravnanja do naravne in kulturne dediščine, prav zato se bomo z aktivnostjo promocije ribištva usmerili predvsem v dodajanje kakovostnih ribiških vsebin v že obstoječe prireditve na celotnem območju LAS Istre. S tem bomo prispevali k večji konkurenčnosti gastronomskih prireditev slovenske Istre.

 • najmanj 5 obogatitev programov na obstoječih prireditvah z dodatkom vsebin s področja ribištva in ribiške kulinarike;
 • najmanj 10 promocijskih akcij oz. dogodkov na obstoječih prireditvah (šagre – vaške veselice, Rumena noč, Ribiški praznik, Neptunov krst,…);
 • najmanj 10 delavnic za otroke in mlade;
 • organizacija začetnega dogodka;
 • razvoj gastronomskega izdelka.

 

Faza III.

 1. Vodenje operacije: Aktivnosti med predstavniki vodilnega partnerja in zunanjim izvajalcem.
 2. Obveščanje javnosti: V okviru projekta je predvidena celovita promocija projekta, ki bo zajemala različne aktivnosti z namenom dosega čim širše javnosti.
 3. Oglaševanje:
 • Izdelava »video spota« operacije ter ribiških veščin
 • Izdelava »video spota« žena ribičev
 1. Promocija ribištva

Na območju LAS Istra je ključno upoštevanje odgovornega ravnanja do naravne in kulturne dediščine, prav zato se bomo z aktivnostjo promocije ribištva usmerili predvsem v dodajanje kakovostnih ribiških vsebin v že obstoječe prireditve na celotnem območju LAS Istre. S tem bomo prispevali k večji konkurenčnosti gastronomskih prireditev slovenske Istre.

 • najmanj 5 obogatitev programov na obstoječih prireditvah z dodatkom vsebin s področja ribištva in ribiške kulinarike;
 • najmanj 10 promocijskih akcij oz. dogodkov na obstoječih prireditvah (šagre – vaške veselice, Rumena noč, Ribiški praznik, Neptunov krst,…);
 • najmanj 10 delavnic za otroke in mlade;
 • organizacija zaključnega dogodka;
 • razvoj gastronomskega izdelka.

 

REZULTATI

Faza I.

 • 1 Predstavitev operacije za zainteresirano javnost
 • 2 PR sporočil o izvajanju projekta za javnost in posredovanje medijem
 • 5 Obveščanj o poteku izvajanja projekta preko FB profila VP
 • 1 Izdelava spletne strani
 • 2 Obveščanja o poteku izvajanja aktivnosti projekta preko spletnih strani
 • 2 Obveščanje o poteku izvajanja projekta preko e-novic
 • Oblikovanje skupnega CGP ter slogana
 • Oblikovanje in tisk promocijske folije za gastronomsko prikolico
 • Oblikovanje in tisk promocijske folije za tovorno vozilo
 • Promocijski izdelki s tiskom (USB ključki)
 • Nabava monitorjev za predvajanje »video spota«
 • Nakup gastronomske prikolice, specialnega tovornega vozila ter opreme

 

Faza II.

 • 2 Predstavitvi operacije za zainteresirano javnost
 • Priprava PR sporočil o izvajanju projekta za javnost in posredovanje medijem 5x
 • Obveščanje o poteku izvajanja projekta preko FB profila VP 10x
 • Vzdrževanje spletne strani 1x
 • Obveščanje o poteku izvajanja aktivnosti projekta preko spletnih strani 5x
 • Obveščanje o poteku izvajanja projekta preko e-novic 10x
 • Izdelava video spota operacije ter ribiških veščin
 • Izdelava video spota žena ribičev
 • Obogatitev programa na obstoječih prireditvah z dodatkom vsebin s področja ribištva in ribiške kulinarike 5x
 • Promocijske akcije oz. dogodki na obstoječih prireditvah (šagre, Rumena noč, Ribiški praznik, Neptunov krst,… 10x
 • Organizacija delavnic za otroke in mlade 10x
 • Organizacija začetnega dogodka
 • Razvoj gastronomskega izdelka

 

Faza III.

 • 2 Predstavitvi operacije za zainteresirano javnost
 • Priprava PR sporočil o izvajanju projekta za javnost in posredovanje medijem 5x
 • Obveščanje o poteku izvajanja projekta preko FB profila VP 10x
 • Vzdrževanje spletne strani 1x
 • Obveščanje o poteku izvajanja aktivnosti projekta preko spletnih strani 5x
 • Obveščanje o poteku izvajanja projekta preko e-novic 10x
 • Izdelava video spota operacije ter ribiških veščin
 • Izdelava video spota žena ribičev
 • Obogatitev programa na obstoječih prireditvah z dodatkom vsebin s področja ribištva in ribiške kulinarike 5x
 • Promocijske akcije oz. dogodki na obstoječih prireditvah (šagre, Rumena noč, Ribiški praznik, Neptunov krst,… 10x
 • Organizacija delavnic za otroke in mlade 10x
 • Organizacija zaključnega dogodka
 • Razvoj gastronomskega izdelka

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.